HOME (Latvia)

CNPF News Avril 2012

CNPF-IDF Documentation BULLETIN DE VEILLE – BOIS ENERGIE n° 4 Actualités au 16 avril 2012 Ce bulletin de veille mensuel rassemble les actualité

Read more

CNPF News March 2012

CNPF-IDF Documentation BULLETIN DE VEILLE – BOIS ENERGIE n° 3 Actualités au 16 mars 2012 Ce bulletin de veille mensuel rassemble les actualités

Read more

  

Seminārs Inešos 8. februārī

Lai diskutētu par meža īpašnieku sadarbības iespējām, 8. februārī Inešos valsts SIA "Vides projekti" organizēja semināru "Meža īpašnieku sadarbība enerģētiskās koksnes ieguvē un realizācijā".

 

Seminārā piedalījās valsts SIA "Vides projekti" piesaistītie eksperti: Lelde Vilkriste stāstīja, kāds ir koksnes kurināmā izmantošanas potenciāls Ziemeļvidzemē un iepazīstināja ar iespējamajiem meža īpašnieku sadarbības modeļiem, lai efektīvāk nodrošinātu enerģētiskās koksnes piegādi siltuma ražotājiem. Artūrs Kisle no „Haitek Chippers” stāstīja par mežizstrādē un koksnes pārstrādē izmantojamās tehnikas risinājumiem, un Iepirkumu uzraudzības biroja pārstāve Astra Bērziņa skaidroja, kā Publisko iepirkumu likuma normas tiek piemērotas kurināmā iepirkumiem pašvaldībās, kā arī konsultēs par līgumu sagatavošanu un slēgšanu.

 

Semināra prezentācijas var aplūkot šeit.

 

 

AFO apmācību nedēļa Somijā 3. - 7. oktobrī

Oktobra sākumā AFO projekta ietvaros meža īpašniekiem un nozares speciālistiem tika organizētas apmācības Somijā. Deviņi dalībnieki no Latvijas kopā ar kolēģiem no Lielbritānijas aizvadīja vienu nedēļu Jiveskilē, Somijā, kur tiem bija iespēja paplašināt zināšanas un dalīties pieredzē par meža biokurināmā iegūšanas, pārstrādes, uzglabāšanas un transportēšanas procesiem, kā arī iespējām iesaistīties siltumražošanas biznesā.

Preses relīze par apmācību nedēļu

Zemāk iespējams lejupielādēt Somijas apmācību nedēļas programmu, materiālus, kā arī dalībnieku prezentācijas

Apmācību nedēļas programma

Prezentācijas:

Meža bioenerģija Somijā, Martti Kuusinen, TAPIO
Mežizstrādes tehnoloģijas, Matti Virkkunen, VTT
Koksnes pārstrāde, Martti Kuusinen, TAPIO
Koksnes kurināmā mērīšanas paņēmieni, Martti Kuusinen, TAPIO
Koksnes kurināmā transportēšana, Martti Kuusinen, TAPIO
Ilgtspējīga koksnes kurināmā iegūšana-vides un mežsaimniecības aspekti, Martti Kuusinen, TAPIO
Kvalitātes kontrole, Martti Kuusinen, TAPIO
Meža biomasas uzglabāšana, Martti Kuusinen, TAPIO
Meža biokurināmā biznesa ekonomika, Jyrki Raitila, VTT
Eno Energy, Urpo Hassinen
Vakkalämpö un Ekowatti sultumražošanas uzņēmumi, Jyrki Raitila, VTT
Vapo līgumu slēgšana pieprasījuma nodrošināšanai, Jyrki Raitila, VTT
Piegādes līgumi, Jyrki Raitila, VTT

Grupu darbs:

Paraugs
Latvija-Jāņmuiža TEC-1

Latvija-Sūnu ciems
Grupu darbs-UK

Somijas un Austrijas apmācību nedēļas prezentācijas un citus materiālus angļu valodā var apskatīt un lejupielādēt šeit

Rokasgrāmata koksnes kurināmā mitruma noteikšanai
Koksnes kurināmā siltuma vērtības noteikšanas kalkulators


AFO - Privāto mežu īpašnieku iesaistīšana meža biomasas patēriņa veicināšanai

AFO projekta galvenais mērķis ir palielināt meža biomasas piegādi enerģijas ražošanai no Eiropas privāto mežu īpašnieku resursiem, tādējādi palielinot meža biomasas patēriņu vietējā un reģionālā līmenī. No bioenerģijas vecināšanas aspekta privātie mežu īpašnieki veido vissvarīgāko grupu, tā kā tiem pieder lielākā daļa Eiropas meža biomasas potenciāla. AFO projekta ietvaros tiks īstenotas aktivitātes ar mērķi veicināt privāto mežu īpašnieku iesaistīšanos biomasas piegādes punktu izveidē, kā potenciālos patērētājus piesaistot vietējos mazos un vidējos siltumražošanas uzņēmumus.

AFO projekts tiek īstenots no 2009. līdz 2012. gadam, piecos izvēlētos pilotreģionos (Limousin un Midi-Pyrénées Francijā, Ziemeļvidzeme Latvijā, Dienvidjorkšīra Lielbritānijā un Slovēnija - visa valsts teritorija), piedaloties deviņām partnerorganizācijām no sešām valstīm - Somija, Austrija, Francija, Lielbritānija, Latvija un Slovēnija.

Somija un Austrija kā valstis ar augstu meža biomasas patēriņa līmeni, bioenerģijas ražošanas un iepirkumu tradīcijām projekta ietvaros nodos zināšanas, pieredzi un labas prakses piemērus Francijai, Slovēnijai, Latvijai un Lielbritānijai, kas ir mazāk pieredzējušas bioenerģijas ražošanas un patērēšanas ziņā, taču ir valstis ar lielu privātu mežu īpašumu platību.

AFO projekta galvenās aktivitātes:

  • §Privāto meža īpašnieku identificēšana, aptauja un iespējamā piegādes potenciāla izpēte pilotreģionos
  • §Esošā un nākotnes meža biomasa patēriņa analīze pilotreģionos
  • §Piegādes punkti uzveidošana, mācību ekskursijas, darbsemināru organizēšana
  • §Uzņēmējdarbības aktivitāšu veicināšana, apmācību organizēšana
  • Metodikas izstrāde meža biokurināmā piegādes punktu un privāto mežu īpašnieku savastarpējās sadarbības modeļu izveidošanai.


    Projekta gaitā iegūtie rezultāti un labas prakses piemēri tiks izplatīti visās ES dalībvalstīs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact webmaster


AFO is supported by the European Commission under the Intelligent Energy - Europe Programme. The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not represent the opinion of the European Communities. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.